Historie firmy

Prvopočátek firmy INGSTAV Doksy s.r.o. se datuje do roku 1968, kdy byl založen Stavební podnik města Doks. V roce 1975 byl tento podnik sloučen s Okresním stavebním podnikem Česká Lípa, v němž v následujících letech existoval téměř beze změn jako samostatně hospodařící výrobní Středisko inženýrských sítí, a jehož někteří zaměstnanci u nás dodnes působí.

Tento stav trval do roku 1990, kdy se středisko IS delimitací opět osamostatnilo a na krátký čas vzniká státní podnik Inženýrské stavitelství.

Již o necelé dva roky později, v době privatizace české ekonomiky, je tento státní podnik privatizován a jeho sídlo se vrací zpět do Doks, když je na sklonku roku 1991 pěti společníky založena firma INGSTAV Doksy s.r.o.,  která působí v téměř nezměněné podobě dodnes. Aktivně v ní dosud působí tři z původních společníků, zaměstnanecký kádr se lety částečně omladil, ale tradice a nadšení z počátků firmy nadále přetrvávají.

V prosinci 2016 jsme společně oslavili 25. výročí vzniku firmy v kruhu stávajících i bývalých zaměstnanců.