Zaměření firmy

Hlavní činností firmy jsou komplexní dodávky podzemních inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací, jímek, filtrů, odlučovačů) a dopravních staveb (komunikace, parkoviště, zpevněné a izolované plochy, chodníky atp.), zabýváme se realizací hřišť a sportovišť pro mládež, výstavbou opěrných zdí, zděných i montovaných oplocení, částečně i stavbami ekologickými (podíleli jsme se například na uzavírání a rekultivacích několika skládek TKO a zajišťovali opravy hrází rybníků).  Pro prováděné dopravní stavby menšího rozsahu umíme navrhnout odpovídající technické řešení včetně jednoduché projektové dokumentace

Materiální a technické zabezpečení firmy je na solidní úrovni, disponujeme třemi smykovými čelními nakladači Locust a JCB, dvěma traktorbagry Komatsu, pásovým minirypadlem JCB a kolovým bagrem UDS 214, čtyřmi nákladními automobily různých velikostí včetně nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou, vlastníme mimo jiné i autojeřáb s nosností 8 t, střední zemní válec a menší silniční tandemový válec, vysokozdvižný vozík s nosností 3,2 t  a dostatečné množství malých mechanizačních prostředků k zajištění našich staveb. V současné době máme dvacet zaměstnanců ve stálém pracovním poměru.

Více podrobností naleznete v našich referenčních zakázkách.