Rekonstrukce komunikace a odvodnění v ulici U Nového rybníka ve Starých Splavech

2016