Chodníky a nástupiště autobusových zastávek u silnice I/38 ve Starých Splavech