Rekonstrukce opěrné zdi a zpevněných ploch včetně odvodnění u hotelu v Klášteru Hradiště nad Jizerou

2013 – 2015